Fast Ejendom

HJEMMEADVOKAT.DK ER DIN ADVOKAT-

BRUG HAM


Sov ikke i timen og forfald heller ikke til dagdrømmerier - tænk dig om, det svarer sig.


Fast Ejendom 


Ved køb/salg af ejerbolig, det være sig ejerlejlighed/helårsbolig/sommerhus vil advokaten kunne rådgive og bistå med bl.a.:


- Købsaftale

- Salgsopstilling

- Tingbogsattest

- Servitutter

- BBR-udskrift

- Ejendomsvurderingsmeddelelse

- Forureningsforhold

- Forsikringsforhold

- Tilstandsrapport

- Ejerskifteforsikringstilbud

- Kurssikring

- Ejerforeninger/grundejerforeningers vedtægter, regnskaber m.m.

- Det kommunale ejendomsoplysningsskema

- Øvrige konkrete dokumenter, som knytter sig til ejendommen

- Finansiering

- Handlens gennemførelse

- Tinglysning

- Refusionsopgørelse


Særligt om forældrekøb

Ved forældrekøb rådgives endvidere om udlejning, lejekontraktens udformning og andre forhold, som kræver særlig opmærksom i disse situationer.


Andelsboliger


Bistand i forbindelse med køb af andelsbolig vil bl.a. bestå af gennemgang og rådgivning om:


- Købsaftale/overdragelsesaftale

- Vurderingsrapport

- Andelsboligforeningens vedtægter

- Andelsboligforeningens seneste regnskab

- Andelsboligforeningens lån

- Referat af seneste generalforsamling i andelsboligforeningen

- Vurdering af risiko for stigning i boligafgift

- Luft i forhold til andelskronens værdi

- Individuelle lånemuligheder

- Udskrift af andelsboligbogen

- Korrespondance med bank, andelsboligforening og administrator

- Frigivelse af deponeret købesum, når betingelser herfor er opfyldt

- Individuelle forhold for køber - samejeoverenskomst, testamente


Tvangsauktioner


Bistand i forbindelse med tvangsauktion


- Rådgivning til ejer- og andelsboligforeninger om lovgivning og regler

- Rådgivning til andre kreditorer med pant eller dom

- Rådgivning til potentielle købere

- Udarbejdelse af salgsopstilling

- Møde i fogedretten / fremvisning

- Afregning af parterne efter tvangsauktion

ADVOKAT SØREN RUDBECK - SØLLERØD PARK 17-4 2840 HOLTE  - TLF.+45

20 26 11 93 - CVR. NR. 35506381 - EMAIL: RUDBECK@HJEMMEADVOKAT.DK